ساغر یاسمی و صبح شما با حنان رادیو شما ۹۳.۴ 

ساغر یاسمی و صبح شما با حنان رادیو شما ۹۳.۴ 
بزودی کدهای رنگی اندازه گیری شکر ، نمک و چربی بروی برخی از مواد غذایی در سوپر مارکت ها ، کمک بزرگی برای تهیه برنامه غذایی سالمتر خواهند بود. 
 

ساغر یاسمی و صبح شما با حنان رادیو شما ۹۳.۴ بزودی کدهای رنگی اندازه گیری شکر ، نمک و چربی بروی برخی از مواد غذایی در سوپر مارکت ها ، کمک بزرگی برای تهیه برنامه غذایی سالمتر خواهند بود. @sagharyasami #healthylifestyle #radioshoma934

Posted by Radio Shoma 93.4 - Official on Sunday, September 1, 2019

 

News